ระดับขั้นของความสำเร็จ

1946
1946

ก่อตั้งบริษัท Nin Jiom Medicine Manufactory (H.K.) Ltd. ในฮ๋องกง

1961
1961

ก่อตั้งบริษัท Nin Jiom Medicine Manufactory (Taiwan) Company ในไต้หวัน ปลายทศวรรษที่

1970
1970

ขยายเครือข่ายจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซียประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ต้นทศวรรษที่

1980
1980

เปิดตลาดในประเทศจีนและต่างประเทศ

1991
1991

ยาน้ำเชื่อมแก้ไอ ชวนป๋วยปี่แปกอ ของ เนียมฉืออำ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แรกของบริษัทได้รับรางวัล Q-Mark จากสมาพันธ์อุตสาหกรรมฮ่องกง (Federation of Hong Kong Industries) ช่่วยเสริมกำลังให้ ตราลูกกตัญญู อยู่ในตำแหน่งชั้นนำในฮ่องกง

1992
1992

ได้รับหนังสือรับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา (GMP)ที่มอบให้โดยหน่วยงานควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Therapeutic Products Authority หรือ TGA) ประเทศออสเตรเลีย

1993
1993

ก่อตั้งศูนย์วิจัยสมุนไหรธรรมชาติชื่อ Nin Jiom Natural Herb Research Centre ในสิงคโปร์ เพื่อทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยและสถาบันวิชาการชั้นนำระหว่างประเทศในการศึกษาวิจัยการแพทย์แผนจีนที่เป็นนวัตกรรม

1995
1995

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ลูกอมสมุนไพร ตราลูกกตัญญู รสดั้งเดิม

1996
1996

เปิดโรงงาน GMP แห่งใหม่ในไต้หวัน และเปิดตัวชุดผลิตภัณฑ์ยาจีนทางวิทยาศาสตร์ในฮ่องกง

1999
1999

ได้รับรางวัลตราสินค้ายอดนิยมของฮ่องกง หรือ ‘Hong Kong Top Brand Award’

2002
2002

ได้รับรางวัลประกาศเกียรตคุณผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการตลาดหรือ ‘Promoted Product Certification’ จาก Chung Hwa Traditional Chinese Medicine Society และได้รับประกาศเกียรติคุณตราสินค้าฮ่องกง หรือ ‘Hong Kong Brand Certification’ จาก Hong Kong Super Brand Association

2005
2005

ก่อตั้งมูลนิธิ Nin Jiom Tianci Foundation ในมหาวิทยาลัยชิงหวา (Tsinghua University) กรุงปักกิ่ง และศูนย์ผ่าตัดเนื้องอก Nin Jiom Tumor Ablation Centre ของโรงพยาบาลหยูฉวย (Yuquan Hospital)

2006
2006

เป็นตราสินค้ายาจีนรายแรกที่ได้รับรางวัลสินค้าจีนชื่อดัง ‘Chinese Well-Known Mark’

2007
2007

โรงงาน GMP ในหลินโคว่ที่ไต้หวันได้ใบรับรอง ISO 22000

2009
2009

เปิดตัวผงชงแก้ร้อนใน ตราลูกกตัญญู Coolmate

2010
2010

ได้รับคัดเลือกจากองค์กรสหกรณ์เภสัชภัณฑ์จีนและหน่วยงานพัฒนาการ (Chinese Pharmaceutical Cooperation Enterprise and Development Body), ศูนย์วิจัยการพัฒนาและค้าปลีกยาจีน (Chinese Medicine Retail and Development Research Centre) และคณะกรรมการตราสินค้ายาจีน (Chinese Traditional Medicine Brands Jury Panel) ให้เป็นตราสินค้ายาจีนยอดนิยม หรือ ‘Top of Rank Brand’

2010-2011
2010-2011

จากสถิติการจัดอันดับยาของประเทศของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Research Centre) ยาน้ำเชื่อมแก้ไอ ชวนป๋วยปี่แปกอ ของ เนียมฉืออำ ยังคงเป็นยาจีนที่ขายดีที่สุดในประเภทยาแก้ไอและลดเสมหะมาตั้งแต่ปี 2001 (พ.ศ. 2544)

2014
2014

สร้างตราสินค้ารองชื่อ Femi-Nin

2015
2015

เปิดโรงงาน GMP แห่งใหม่ในฮ๋องกง

2016
2016

ได้รับรางวัลตราสินค้ายอดเยี่ยม หรือ ‘Elite Brand Award’ จากสมาพันธ์อุตสาหกรรมฮ่องกงเปิดตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อผิวใส ตราลูกกตัญญู Herbal Spot-Clear

Please click here to enter Nin Jiom USA website.
按此瀏覽京都念慈菴美國市場網頁。