ปรัชญาของบริษัท

ปรัชญาของบริษัท

ตราลูกกตัญญู สืบรากลึกจากการแพทย์แผนจีนและขณะเดียวกันก็ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตรงกับข้อกำหนดที่ทันสมัยและมาตรฐานสากลในปัจจุบัน ในฐานะผู้ผลิตยาจีนทันสมัยรุ่นบุกเบิก ตราลูกกตัญญู ยังคงเพียรพัฒนาวิธีผลิตสินค้าที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยใช้เทคโนโลยีและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ล่าสุด

นอกเหนือจากมุ่งขยายขอบเขตศักยภาพของเราแล้ว ตราลูกกตัญญู ยังให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในประเทศจีน ฮ่องกง ไต้หวัน และที่ต่าง ๆ ในโลก

Please click here to enter Nin Jiom USA website.
按此瀏覽京都念慈菴美國市場網頁。