กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม

ตราลูกกตัญญู ร่วมทำกิจกรรมการกุศลอย่างเต็มที่เพื่อทำหน้าที่ในฐานะองค์กรที่รับผิดชอบ โดยมีตั้งแต่เป็นผู้สนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์แผนจีน ไปจนถึงร่วมงานแข่งขันกีฬาขนาดใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น

  • บริจาคเงินให้กับมหาวิทยาลัย San Francisco State University เป็นทุนในการตั้งศูนย์วิจัยการแพทย์แผนจีนแห่งแรกในสหรัฐอเมริกา เพื่อเปิดสอนหลักสูตรปริญาญาโทในสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
  • อุปถัมภ์มูลนิธิวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนใน (Chinese Medicine College Foundation) ในเมืองไทจง ไต้หวัน ซึ่งมอบทุนให้กับนักศึกษาที่ทำวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์แผนจีน
  • บริจาคเงินให้กับมูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนจีน (Chinese Medicine Development Foundation) ที่มหาวิทยาลัย Chinese University of Hong Kong ในฮ่องกง
  • บริจาคเงินให้กับมูลนิธิ Yee Hong Foundation of the Aged ในแคนาดา
  • บริจาคเงินให้กับ National Autistic Society of Malaysia ในมาเลเซีย
  • บริจาคเงินให้กับสภากาชาด Red Cross Angel Programme of the Red Cross Society of China ประเทศจีน
  • ก่่อตั้งกองทุนศึกษาวิจัย Nin Jiom Study Grant ในประเทศจีน
  • บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาล Yuquan Hospital ของมหาวิทยาลัยชิงหวา (Tsinghua University) ในกรุงปักกิ่ง เพื่อก่อตั้งศูนย์ผ่าตัดเนื้องอก the Nin Jiom Tumor Ablation Centre
Please click here to enter Nin Jiom USA website.
按此瀏覽京都念慈菴美國市場網頁。